Juut & Co in het nieuws.

  •  Openingsfeest bij Juut & Co  

Begin dit jaar heeft Juut & Co aan de Nijverheidsweg 7 in Ulft haar kinderdagverblijf gestart en eind augustus zal ook de buitenschoolse opvang hier van start gaan. Op 22 augustus zal wethouder John Freriks het pand officieel openen. Van 14.00 uur tot 17.00 uur geeft Juut & Co dan een feestje ter gelegenheid van deze opening. Er komt een ijscoman, er is een kinderdisco en een springkussen en de jonge bezoekers mogen een ritje maken op de pony. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Juut & Co is gespecialiseerd in verschillende vormen van kinderopvang en zal op deze dag laten zien wat ze allemaal te bieden heeft!

Ook is er een leuke quiz met als hoofdprijs een Wii of een lcd-televisie en is de finale van de tekenwedstrijd. Kinderen die een tekening inleveren van hun favoriete speelgoed kunnen een prijsje winnen.


Meer informatie: 0315-231775 of www.juutenco.

  •  Wetswijziging gastouderopvang 2010. (juli 2009)

De herziening stelsel gastouderopvang is net aangenomen door de eerste kamer, ondanks dat er behoorlijk wat kritiek is op het voorstel en dat er aardig wat partijen tegen hebben gestemd is het aangenomen. Wel zijn er ook 2 moties aangenomen: 1 is dat er een koppeling wordt gemaakt tussen het werkelijk aantal gewerkte uren en de uren afname per 1 juli volgend jaar.

Motie 2 is een belangrijke, hierin wordt gezegd dat eenmaal verstrekte toeslagen niet met terugwerkende kracht mogen worden teruggevraagd als een gastouder niet aan de eisen voldoet. Dit mag alleen als er willens en wetens toeslagen zijn geclaimd zonder de intentie werkelijk aan de wetseisen te willen voldoen.

Helaas is het niet duidelijk of de staatssecretaris wat gaat doen met deze moties aangezien ze dit niet verplicht is.

Mocht er meer nieuws zijn dan laten wij dit u zo snel mogelijk weten.

  • Wijzigingen in de gastouderopvang per 2010. (28 april 2009)

Het wetsvoorstel voor de wijzigingen in de gastouderopvang is aangepast. Wij stellen  u hiervan graag op de hoogte. 

In dit aangepaste voorstel blijft 1 soort gastouderopvang mogelijk. Wel zijn  de opleidingseisen en het maximale toeslagbedrag aangepast. Ouders die gebruik willen maken van gastouderopvang hebben volgens dit gewijzigde voorstel recht op het maximale toeslagbedrag van € 5,00 per uur per kind. Ook wordt er geen maximaal aantal uren meer genoemd en mag de opvang zowel in de thuissituatie van de kinderen als in het huis van de gastouder plaats vinden. In plaats van de opleidingseisen moet de gastouder in dit aangepaste voorstel aan bepaalde voorwaarden voldoen, hierbij kunt u denken aan een ehbo diploma en kennis van veiligheid/opvoeding etc. Hierdoor kunnen ervaren opvoeders zonder opleiding ook aan deze eisen voldoen. Dat er in de media wordt gezegd dat de opa en oma regeling (zoals men de gastouderopvang vaak  noemt) hiermee komt te vervallen is niet juist. Iedereen die aan de nieuwe eisen voldoet mag zich registreren als gastouder, dus ook de opa en oma’s. Juut & Co is blij met deze aanpassingen. Als de wet wordt aangenomen door de Tweede Kamer en er volledige duidelijkheid is over de eisen, zal Juut & Co er alles aan doen om, samen met u als ouder en gastouder, er voor te zorgen dat we aan de nieuwe eisen voldoen. Een groot voordeel is dat Juut & Co inmiddels al voldoet aan veel eisen die nu worden gesteld, zoals de urenregistratie. Ook geven wij al geruime tijd ehbo cursussen aan alle gastouders. 

In de tweede week van mei zal er worden gestemd over het wetsvoorstel. Mocht deze wet worden aangenomen dan zullen we u uitnodigen voor een bijeenkomst waarin we uitleg geven over de nieuwe situatie. Uiteraard is het na deze bijeenkomst mogelijk om een afspraak te maken om uw persoonlijke situatie verder door te spreken.

Mocht u op dit moment vragen  hebben, dan horen wij het graag.

 

  • Juut & Co is gestart met Buitenschoolse opvang in Bredevoort.

Juut & Co is vanaf april gestart met de buitenschoolse opvang in Bredevoort. De opvang voor de kinderen vindt plaats in speeltuin de Ossenkop. Een te gekke locatie met veel spel mogelijkheden en gigantisch veel plek om lekker buiten te spelen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat kinderen zich lekker buiten uit kunnen leven en zullen ook diverse activiteiten organiseren die hierop gericht zijn.

Ieder kind is uniek en zo gaan wij ook met de kinderen om. Gezelligheid en huiselijkheid is van groot belang. Een knuffel of een aai over de bol hoort hier ook bij. Kinderen stimuleren en motiveren op een speelse manier.

Juut & Co biedt opvang op de maandag, dinsdag en donderdag van 12:00 of 15:00 uur - 18:30 uur. De vrijdag is ook mogelijk bij voldoende deelname.

De kinderen, de ouders en de leidsters zijn super enthousiast over de afgelopen weken. bent u ook enthousiast geworden en wilt u informatie over de BSO? of willen uw kinderen graag bij ons spelen? Dan kan u contact opnemen met Juut & Co. Telefoonnummer 0315-231775 of mailen naar info@juutenco.nl. Er zijn nog enkele plaatsen, dus wees er snel bij!

 

  • TEKENWEDSTRIJD

Ter gelegenheid van de opening van het kinderdagverblijf organiseren wij een tekenwedstrijd voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het onderwerp voor de tekening is: je favoriete speelgoed. Hoe doe je mee?Wil je ook meedoen met de tekenwedstrijd? Dat kan! Maak dan een mooie tekening op A4-formaat (papa of mama weet wel wat dat is). Schrijf op de achterkant van de tekening: je naam, je adres, je leeftijd en je telefoonnummer.

Breng de tekening na 15 april samen met je vader en/of moeder bij ons langs.

Je kan de tekening ook opsturen in een envelop (het liefst een A4-envelop, zodat er geen vouwen in je tekening komen) naar:Juut & Co, Nijverheidsweg 7, 7071 CH  Ulft. Zorg ervoor dat je tekening op 22 augustus bij ons is. Dan gaat een jury de mooiste tekeningen uitzoeken. Als je gewonnen hebt, krijg je automatisch bericht van ons. Alle ingestuurde tekeningen hangen wij in ons nieuwe pand. 

Doe je best!

 
  •  Kinderdagverblijf Juut & Co

Per 6 april 2009 is ook Ulft in het rijke en broodnodige bezit van een eigen kinderdagverblijf.

Juut & Co heeft de deuren geopend van haar nieuwe kinderdagverblijf in het voormalige gebouw van Woningstichting Parès aan de Nijverheidsweg 7. 

Daarmee breidt Juut & Co, haar activiteiten uit. Vanzelfsprekend is ook het kantoor van Juut & Co verhuisd naar het nieuwe pand.

Door de steeds groter wordende vraag naar professionele kinderopvang is Juut & Co uit haar jasje gegroeid. Deze groei is tevens de reden van de uitbreiding van haar activiteiten. Juut & Co kan met alleen gastouders de vraag naar kinderopvang niet meer aan.

Om toch aan de vraag te kunnen voldoen, zijn we geopend met een kinderdagverblijf in Ulft. En dat is hard nodig, gezien het feit dat deze plaats van ruim 10.000 inwoners momenteel geen opvangcentrum kent voor de allerkleinste kinderen. 

Juut & Co heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Voor het kinderdagverblijf geldt dat vanzelfsprekend ook. Het wordt opgezet en gerund door  professionele leidsters met jarenlange ervaring in de kinderopvang. 

Voor de huidige klanten en gastouders verandert er eigenlijk niets. Maar ze kunnen wel gebruik maken van de ruimere mogelijkheden die Juut & Co nu kan bieden. Noem alternatieve opvang tijdens ziekte of vakantie van de gastouder en het uitlenen van materialen aan gastouders als bedjes, boxen en wandelwagens.

Voor meer informatie of inschrijvingen, neem contact op met Juut & Co: 0315 - 23 17 75 of per e-mail info@juutenco.nl 

Maar geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom om alvast een kijkje te komen nemen aan de Nijverheidsweg 7. Koffie, thee en limonade staan voor iedereen klaar.

 

  • Kinder EHBO cursus voor gastouders van Juut & Co.

Er is een nieuwe regelgeving in de gastouderopvang. In deze regelgeving staat o.a. dat alle gastouders verplicht zijn om kennis te hebben van kinder-EHBO. Juut & Co organiseert daarom voor al haar gastouders een cursus die aan deze eisen voldoet. De cursussen zullen 2 bijeenkomsten in beslag gaan nemen. Elke gastouder wordt hier persoonlijk voor uitgenodigd. Mocht u hierover vragen hebben? Neem dan contact op met Juut & Co.

  • Informatieavond "gastouders en belastingen".

Juut & Co wilt een informatieavond gaan organiseren voor alle gastouders van Juut & Co. Op deze avond ontvangen gastouders informatie over te betalen belastingen, maar zullen wij ook verder ingaan op de mogelijkheid om kosten af te trekken van uw inkomsten zoals: eten, drinken, reiskosten, etc. Hiervoor kunt u zich als gastouder voor aanmelden.

Bij voldoende deelname, zal er een bijeenkomst gepland gaan worden.

Presentatie: Dhr. J. Pellegrom van Jan Pellegrom Organisatieadvies.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Juut & Co, 0315-231775.